Pracownia Rehabilitacji Ruchowej

Zdjęcie z Pracowni Rehabilitacji Ruchowej

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bełchatowie prowadzone są również zajęcia rehabilitacji ruchowej, które realizowane są w trakcie zajęc zarówno grupowych gdy indywidualne programy rehabilitacyjne zakładają rehabilitację podobnych schorzeń oraz w trakcie zajęć indywidualnych zorganizowanych w oparciu o cechy specyficzne danego schorzenia.

Oprócz typowych zajęć uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych, a także korzystają z basenu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie