Pracownia Plastyczna

Zdjęcie z Pracowni Plastycznej

W pracowni plastycznej uczestnicy mają do wyboru całą gamę technik: od malowania na szkle, drewnie i płótnie po tworzenie kolaży.

Zajęcia plastyczne kształtują umiejętności wyrażania swoich uczuć, przeżyć i emocji za pomoca różnych środków plastycznych.

Uczestnicy uczą się tu: malowania (na różnym podłożu zróżnicowanymi narzędziami malarskimi), rysowania, modelowania, wycinania, wydzierania, klejenia itp.

Dzięki powyższym technikom powstaje wiele różnorodnych prac.

W pracowni tej wykonywane są również kartki okolicznościowe.

Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnienie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki oraz ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji i uwagi.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie