Pracownia Komputerowa

Podstawowym celem pobytu uczestników w pracowni komputerowej jest nauka obsługi komputera i związanych z nim programów biurowych, graficznych, edukacyjnych oraz innych sprzętów typu: drukarka, gilotyna, bindownica, laminator.

Za pomocą komputera uczestnicy pod okiem terapeuty tworzą dokumenty tekstowe, np.: listy, podania, CV, itp., rysunki w programach graficznych, zaproszenia, dyplomy, kartki okolicznościowe, a także redagują stronę internetową Warsztatu.

Na tej pracowni co miesiąc tworzona jest i wydawana gazetka warsztatowa "WARSZTACIANKA".

Poprzez dostęp do Internetu uczestnicy uczą się korzystać ze stron internetowych, komunikatorów oraz poczty elektronicznej.

Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie w zależności od możliwości, tak aby mógł znaleźć coś dla siebie - wykonuje taką pracę z komputerem do której posiada predyspozycje.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie