Pracownia Gospodarstwa Domowego

Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w sprzęt gospodarstwa domowego. Uczestnicy uczą się w niej:

W związku z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zajęcia w pracowni Gospodarstwa Domowego mają odświętny charakter. Uczestnicy przygotowują wówczas potrawy charakterystyczne dla danych Świąt, dekorują stoły, prowadzą rozmowy na temat tradycji i obrzędów kulturowych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie